Šeimos teisė:

 • santuokos sudarymas (vedybos);
 • vedybų sutartys;
 • santuokos nutraukimas (skyrybos);
 • sutuoktinių turtiniai santykiai, turto padalijimas;
 • vaikų išlaikymas;
 • bendras gyvenimas nesusituokus (partnerystė).
 • sutarčių rengimas ir vertinimas
 • paveldėjimo teisė (testamentas)

Administracinė teisė:

 • Santykiai ir ginčai su valstybės institucijomis ir jų  pareigūnais.
 • Konsultuojame administracinės teisės klausimais;
 • Rengiame pareiškimus, prašymus, skundus, pretenzijas ir kitus dokumentus;

 Darbo teisė:

 • Rengiame įvairias su darbo santykiais susijusias sutartis, taip pat kitus su darbo teisiniais santykiais susijusius dokumentus.
 • Konsultavimas individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, darbuotojų atleidimo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, komandiruočių, atostogų, perkėlimo į kitą darbą, darbo drausmės ir drausminių nuobaudų skyrimo, grąžinimo į darbą, darbo ginčų ir kitais darbo teisės klausimais.

Nekilnojamojo turto sandoriai:

 • Konsultuojame nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, įkeitimo bei kitais klausimais.
 • Rengiame žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, įkeitimo, nuomos, subnuomos ir kitas sutartis.
 • Ruošiame kitus dokumentus, tvarkant su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus.
 • Atstovaujame klientams, perkant, parduodant, nuomojant, įkeičiant, mainant nekilnojamąjį turtą.  
 • Vertinimas.
 • Likvidavimas.
 • Išieškojimas

Įmonių teisė:

 • steigimas
 • pertvarkymas
 • reorganizavimas
 • likvidavimas
 • bankrotas
 • teisinis įmonių aptarnavimas

Sutartys:

 • įvairių sutarčių rengimas
 • sutarčių teisinė analizė;

Atstovavimas teismuose

Prekių ir paslaugų ženklai. Intelektinė nuosavybė:

 • Konsultuojame autorinės teisės, intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais.