Narystė fiziniams asmenims

Kredito unija – kredito įstaiga, įkurta kooperaciniais pagrindais, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius. Pasinaudoti Kredito unijos „Sveikatos kreditas“ paslaugomis, t.y. gauti paskolą ir/ar turėti indėlį galima tik tapus unijos nariu.

Remiantis Kredito unijų įstatymu, kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Kredito unijos „Sveikatos kreditas“ nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Palangos mieste, Kretingos, Plungės, Rietavo, Šilalės, Šilutės rajonų savivaldybėse.

Pas mus nėra stojamojo mokesčio! Įstoti į Kredito uniją galima įsigyjant privalomąjį minimalų pajų, kurio vertė fiziniams asmenims yra 100 Lt. Pajus – Jūsų dalis kredito unijos kapitale, kurį įsigijus tampate Kredito unijos „Sveikatos kreditas“ visateisiu nariu. Išstodami iš Kredito unijos „Sveikatos kreditas“ Jūs atgaunate visą už pajus sumokėtą sumą.

Nepriklausomai nuo pajaus dydžio vienas unijos narys turi tik vieną balso teisę.

Dokumentai, reikalingi norint tapti unijos nariu:

Fiziniam asmeniui įstojimo dokumentų sąrašas

Narystė juridiniams asmenims

Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti šie Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto, Kretingos rajono, Šilutės rajono, Plungės rajono, Rietavo ir Šilalės rajono  savivaldybėsebuveinę turintys juridiniai asmenys:

 • Asociacijos;
 • Profesinės sąjungos;
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos;
 • Sodininkų bendrijos;
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijos;
 • Viešosios įstaigos;
 • Kooperatinės bendrovės;
 • Žemės ūkio bendrovės;
 • Individualios įmonės*;
 • Uždarosios akcinės bendrovės*;
 • Bei kiti juridiniai asmenys, kurių narystė neprieštarauja Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymui.

* šios įmonės gali būti asocijuotais kredito unijos nariais, jeigu kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir/ar balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą ir jos atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Nėra stojamojo mokesčio! Norint įstoti į Kredito uniją „Sveikatos kreditas“ reikia įsigyti privalomąjį minimalų pajų, kurio vertė juridiniams asmenims yra 200 Lt ir kuris yra grąžinamas išstojant iš kredito unijos.

Dokumentai, reikalingi norint tapti asocijuotu unijos nariu:

Juridiniui asmeniui įstojimo dokumentų sąrašas